Printer Dot matrix LQ-310

รหัสสินค้า : LQ-310

ราคา

7,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 7,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • 24-เข็มพิมพ์ แคร่สั้น
  • ความเร็วพิมพ์ 416 ตัวอักษร/วินาที
  • พิมพ์ได้ครั้งละ 4 แบบฟอร์ม (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0 (Full Speed) / Parallel